Списък Съдии на стол с платена картотека за 2023

<< виж предходна година главни съдии    << виж предходна година съдии

Съдия Категория Клубна принадлежност
Андриян Ивелинов Цонев Трета ТК "Габрово", гр.Габрово
Виктор Стефанов Стратиев Първа Свободна практика
Димитър Георгиев Аврамов Трета ТК "Асеновград", гр.Асеновград
Ева Емилова Владева Втора Свободна практика
Емил Цветанов Литков Трета ТК "Плевен-ПСК", гр.Плевен
Ивайло Николаев Илиев Трета ТК "Кристи", гр.Дряново
Ивайло Радославов Николов Трета ТК "Троян СТК", гр.Троян
Йордан Иванов Димитров Трета ТК "Кристи", гр.Дряново
Йордан Николов Желев Трета ТК "Добрич", гр.Добрич
Манол Александров Манолов Трета ТК "Плевен-ПСК", гр.Плевен
Михаил Стоянов Иванов Трета ТК "Изида", гр.Добрич
Павлина Лазарова Господинова Трета ТК "Добрич", гр.Добрич
Тихомир Диянов Тодоров Трета ТК "360", София
Христомир Йорданов Мицов Трета ТК "Приста 2011", гр.Русе
Цветелин Петков Петков Трета Свободна практика

 

©Българска Федерация по Тенис изработка pushka.eu