Списък Главни съдии с платена картотека за 2023

<< виж предходна година главни съдии    << виж предходна година съдии

Съдия Категория Клубна принадлежност
Андриян Ивелинов Цонев Трета – Ниво Регионални турнири ТК "Габрово", гр.Габрово
Димитър Георгиев Аврамов Трета – Ниво Регионални турнири ТК "Асеновград", гр.Асеновград
Ева Емилова Владева Първа – Ниво Държавни първенства Свободна практика
Ивайло Николаев Илиев Трета – Ниво Регионални турнири ТК "Кристи", гр.Дряново
Ивелин Георгиев Иванов Трета – Ниво Регионални турнири ТК "Нова Загора", гр.Нова Загора
Йордан Иванов Димитров Втора – Ниво Държавни турнири ТК "Кристи", гр.Дряново
Йордан Николов Желев Трета – Ниво Регионални турнири ТК "Добрич", гр.Добрич
Манол Александров Манолов Първа – Ниво Държавни първенства ТК "Плевен-ПСК", гр.Плевен
Павлина Лазарова Господинова Трета – Ниво Регионални турнири ТК "Добрич", гр.Добрич
Христомир Йорданов Мицов Втора – Ниво Държавни турнири ТК "Приста 2011", гр.Русе

 

©Българска Федерация по Тенис изработка pushka.eu